HP LaserJet 1200 Printer series - 3 Opis obs¸ugi serwera druku

background image

Opis obsługi serwera
druku

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Opis funkcji i zalet serwera druku

Używanie protokołów sieciowych

Identyfikacja składników serwera druku

Instalacja serwera druku

Instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego.

Używanie wbudowanego serwera sieciowego

Uruchamianie wbudowanego serwera sieciowego

Używanie programu HP Web JetAdmin

Dodatkowe narzędzia do konfiguracji i zarządzania

Używanie protokołu BOOTP

Używanie protokołu DHCP

Systemy UNIX

Uwaga

Zapoznaj się z instrukcją instalacji w

Poradniku czynności wstępnych

HP LaserJet załączoną do drukarki.

background image

46 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO