HP LaserJet 1200 Printer series - Zak¸adanie dokumentów do kopiarki/skanera

background image

Zakładanie dokumentów do kopiarki/skanera

W celu założenia dokumentów do kopiarki/skanera

1

Załóż dokument stroną do skopiowania do góry. Przy użyciu
prostej ścieżki wydruku wizytówki należy układać w podajniku
dłuższym brzegiem w kierunku urządzenia. Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Środki ostrożności podczas kopiowania i

skanowania

.

2

Dopasuj prowadnice materiałów.

3

Na skanerze naciśnij przycisk Skanowanie lub przycisk
Kopiowanie w celu skorzystania z funkcji szybkiego kopiowania.

Uwaga

Przy wkładaniu do pojemnika nowych dokumentów do
zeskanowania/skopiowania należy zawsze wyjąć wszystkie dokumenty z
podajnika i wyprostować cały stos z dodanymi dokumentami.

OSTROŻNIE

Małe dokumenty zakleszczą się w urządzeniu, jeżeli nie zostaną prawidłowo
założone.

Uwaga

W celu zredagowania tekstu (OCR) dokument do
zeskanowania/skopiowania należy założyć w taki sposób, żeby tekst był
ułożony poziomo i do góry nogami. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Redagowanie tekstu (optyczne rozpoznawanie znaków)

.

background image

PO

Opis obsługi oprogramowania 37