HP LaserJet 1200 Printer series - Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

background image

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

W celu uruchomienia pomocy ekranowej w używaniu urządzenia
HP 1200/1220 należy skorzystać z jednego z następujących
sposobów:

Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4.0

1

Na tacy systemu Windows kliknij przycisk Start.

2

Kliknij opcję Programy.

3

Kliknij opcję HP LaserJet serii 1220.

4

Kliknij opcję Pomoc ekranowa HP LaserJet 1220
(HP LaserJet 1220 Online Help)
.

Dyrektor HP LaserJet

1

Kliknij opcję Zestaw narzędzi.

2

Kliknij opcję Jak używać drukarki serii HP LaserJet (How to
use your HP LaserJet Series Printer)
.

Menadżer dokumentów HP LaserJet

1

Kliknij opcję Pomoc.

2

Kliknij opcję Spis treści.

Każde oprogramowanie urządzenia
HP LaserJet serii 1220

1

Kliknij opcję Pomoc.

2

Kliknij opcję Spis treści.

background image

44 Rozdział 2 Opis obsługi kopiarki/skanera

PO

background image

PO

45

3