HP LaserJet 1200 Printer series - Wy¸¶czanie paska narzêdziowego Dyrektor HP LaserJet

background image

Wyłączanie paska narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet

W celu wyłączenia paska narzędziowego Dyrektor HP LaserJet należy
wykonać następujące czynności:

Windows

1

Otwórz pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędziowy.

3

Wybierz opcję Zakończ z menu kontekstowego.

Uwaga

W celu ponownego uruchomienia paska narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet po wyłączeniu go kliknij menu Start wskaż kursorem menu
Programy wskaż HP LaserJet 1220 i klikni Dyrektor HP LaserJet.

Mac OS:

1

Otwórz pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet.

2

W menu Plik wybierz opcję Skończ.

Uwaga

W celu ponownego uruchomienia paska narzędziowego Dyrektor HP
LaserJet po wyłączeniu go dwukrotnie kliknij jego pseudonim na biurku.