HP LaserJet 1200 Printer series - Program zestawu narzêdzi (Toolbox ) na pasku narzêdziowym Dyrektor HP LaserJet Windows 9x, 2000,

background image

Program zestawu narzędzi (Toolbox ) na
pasku narzędziowym Dyrektor HP LaserJet
Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4,0

Można korzystać z zestawu narzędzi dostępnego na pasku
narzędziowym Dyrektor HP LaserJet w celu wykonywania
następujących czynności:

Uruchamianie ekranowej instrukcji obsługi

Uruchamianie przeglądu produktów

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

Łączenie się z witryną firmy HP w sieci WWW w celu uzyskania
informacji o pomocy technicznej

Uruchamianie zestawu narzędzi na pasku Dyrektor
HP LaserJet

1

Na pasku narzędziowym Dyrektor HP LaserJet: kliknij opcję
Zestaw narzędzi (Toolbox).

2

Kliknij jedno z łącz w celu uzyskania dostępu do odpowiedniego
źródła pomocy.

background image

PO

Opis obsługi oprogramowania 41