HP LaserJet 1200 Printer series - Program Konfiguracja urz¶dzenia HP LaserJet (HP LaserJet Device Configuration)

background image

Program Konfiguracja urządzenia HP LaserJet
(HP LaserJet Device Configuration)

Regulacja ustawień w oprogramowaniu jest często najłatwiejszym
sposobem dopasowania ustawień w urządzeniu. W celu uzyskania
dostępu do ustawień standardowych wykonaj następujące czynności:

Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4.0

1

Kliknij opcję Start.

2

Kliknij opcję Programy.

3

Kliknij opcję HP LaserJet serii 1220.

4

Kliknij opcję Narzędzia.

5

Kliknij opcję Konfiguracja urządzenia HP LaserJet
(HP LaserJet Device Configure)
.

Mac OS:

1

Na biurku dwukrotnie kliknij pseudonim paska narzędziowego
Dyrektor HP LaserJet.

2

Kliknij opcję Tools (Narzędzia).

3

Kliknij opcję Device Configuration (Konfiguracja urządzenia).

OSTROŻNIE

Zmiana ustawień w środowisku sieciowym spowoduje zmianę ustawień
dotyczących wszystkich użytkowników.

Można sprawdzić bieżące ustawienia urządzeń za pomocą wydruku
strony konfiguracji. Zapoznaj się z sekcją

Drukowanie strony

konfiguracji

.

Dodatkowe instrukcje regulacji ustawień urządzeń za pomocą
oprogramowania znajdują się w systemie pomocy w używaniu
oprogramowania.

background image

42 Rozdział 2 Opis obsługi kopiarki/skanera

PO