HP LaserJet 1200 Printer series - Menad¿er dokumentów HP LaserJet (Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i MacOS)

background image

Menadżer dokumentów HP LaserJet
(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i
Mac OS)

Uwaga

Program Menadżer dokumentów HP LaserJet nie jest dostępny w systemie
Windows 95.

Program Menadżer dokumentów HP LaserJet (Windows) i HP
WorkPlace (macintosh) jest wielofunkcyjnym programem biurkowym
do skanowania i kopiowania dostępnym w urządzeniu
HP LaserJet 1220. Program menadżera dokumentów HP LaserJet
umożliwia wykonywanie następujących czynności:

Kopiowanie

Skanowanie obrazów (lub pobieranie obrazu z urządzenia
zgodnego ze standardem TWAIN)

Przechowywanie i zarządzanie zeskanowanymi obrazami i
wszystkimi dokumentami.

background image

PO

Opis obsługi oprogramowania 39

Wysyłanie zeskanowanych obrazów i dokumentów do urządzenia
faksującego (należy zainstalować na komputerze
oprogramowanie do faksowania).

Wysyłanie zeskanowanych obrazów programu poczty
elektronicznej (należy zainstalować na komputerze program
poczty elektronicznej).

Używanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wysyłania
zeskanowanego tekstu do edytora tekstu w celu jego
zredagowania.

Poprawianie jakości obrazu

Dodawanie adnotacji

Uwaga

Można elektronicznie drukować do programu menadżera dokumentów
HP LaserJet z każdego używanego programu komputerowego. Można
korzystać z tej opcji w celu uruchomienia dowolnej funkcji menadżera
dokumentów HP LaserJet z dokumentów tworzonych w ulubionym
programie do poligrafii lub edycji tekstu i oszczędzić czas na drukowanie i
skanowanie wydrukowanego dokumentu. Dodatkowe informacje o
menadżerze dokumentów HP LaserJet znajdują się w pomocy ekranowej.
Zapoznaj się z sekcją

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

.

Uruchamianie programu Menadżer dokumentów
HP LaserJet (Windows)

1

Na tacy systemu Windows kliknij przycisk Start.

2

Kliknij opcję Programy.

3

Kliknij opcję HP LaserJet serii 1220.

4

Kliknij opcję Menadżer dokumentów HP LaserJet.

Uruchamianie programu HP Workplace (Mac OS)

1

Wyświetl biurko.

2

Na biurku dwukrotnie kliknij ikonę programu HP Workplace.

background image

40 Rozdział 2 Opis obsługi kopiarki/skanera

PO