HP LaserJet 1200 Printer series - Skanowanie

background image

Skanowanie

Można korzystać z oprogramowania firmy HP w celu wykonywania
następujących czynności zwiększających wydajność pracy:

Za pomocą jednego kliknięcia łatwo załączać dokumenty do
wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną

Redagować tekst (optyczne rozpoznawanie znaków)

Elektronicznie przechowywać i zarządzać dokumentami za
pomocą programu menadżera dokumentów HP LaserJet
(HP LaserJet Document Manager)

Poprawiać jakość zeskanowanych fotografii za pomocą programu
centrum fotograficznego HP LaserJet (HP LaserJet Photo Center)