HP LaserJet 1200 Printer series - Kopiowanie

background image

Kopiowanie

Można korzystać z funkcji szybkiego kopiowania podczas
wykonywania kopii najczęściej używanych dokumentów. Można
używać programu do kopiowania HP LaserJet w celu dopasowania
jakości i ilości wykonywanych kopii.

Łatwo i wygodnie (Szybkie kopiowanie)

• Zakłada się dokument do skopiowania i naciska jeden przycisk

Wydajne oprogramowanie kopiarki (Copy Plus/Funkcje
kopiowania)

• Wykonywanie wielu kopii

• Włączanie funkcji składania wydruków

• Zmniejszanie lub powiększanie

• Ustawianie kontrastu

• Ustawianie jakości kopii

• Robienie kolorowych kopii za pomocą kolorowej drukarki

background image

PO

Identyfikacja składników kopiarki/skanera 31