HP LaserJet 1200 Printer series - Obs¸ugiwane formaty i rodzaje materia¸ów

background image

Obsługiwane formaty i rodzaje materiałów

Moduł kopiarki/skanera współpracujący z drukarką HP LaserJet 1220
może obsługiwać szerszą gamę formatów i rodzajów materiałów niż
drukarka. Obsługiwane są następujące formaty materiałów.

Minimalny format: 50,8 x 90 mm

Maksymalny format: 216 x 762 mm

Można również skanować i kopiować wiele różnych rodzajów
materiałów zwykle nie używanych do drukowania, takich jak gazety,
fotografie, pokwitowania i wizytówki.

Uwaga

Należy używać arkusza nośnego do podawania małych lub delikatnych
dokumentów do skanowania/kopiowania, takich jak wycinki z gazet, żeby
nie zakleszczyły się w urządzeniu. W celu wykonania arkusza nośnego,
należy użyć kawałka papieru i folii, sklićj razem taśmą ich brzegi wiodące i
włżyć dokument pomiędzy papier i folię.

Uwaga

Wizytówki i wszystkie inne rodzaje materiałów, o formacie mniejszym niż
76,2 x 127 mm muszą być podawane do urządzenia za pomocą prostej
ścieżki wydruku. Można również przykleić je taśmą do wiodącego brzegu
arkusza nośnego i podać do drukarki, aby wyszły prostą ścieżką papieru.

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Środki ostrożności

podczas kopiowania i skanowania

.

background image

PO

Środki ostrożności podczas kopiowania i skanowania 35