HP LaserJet 1200 Printer series - Panel sterowania kopiarki/skanera

background image

Panel sterowania kopiarki/skanera

Panel sterowania kopiarki/skanera składa się z dwóch przycisków.

Kopiowanie: W celu wykonywania szybkiego kopiowania, nawet
kiedy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk Kopiowanie.

Skanowanie: W celu uruchomienia paska narzędziowego
Dyrektor HP LaserJet (HP LaserJet Director) naciśnij przycisk
Skanowanie. Jeżeli Dyrektor HP LaserJet został prawidłowo
skonfigurowany, można wykonać następujące czynności:

• Skanować dokumenty do wysłania pocztą elektroniczną

• Przechowywać dokumenty w formie elektronicznej

• Redagować tekst (optyczne rozpoznawanie znaków)

• Wykonywać wiele kopii oraz nietypowe kopie

Uwaga

W celu anulowania zlecenia skanowania lub kopiowania na panelu
sterowania należy jednocześnie nacisnąć obydwa przyciski.

Kopiowanie

Skanowanie

background image

PO

Identyfikacja składników kopiarki/skanera 33