HP LaserJet 1200 Printer series - Œrodki ostro¿noœci podczas kopiowania i skanowania

background image

Środki ostrożności podczas kopiowania i
skanowania

Nie należy wkładać niczego do kopiarki/skanera, co mogłoby
spowodować blokadę lub uszkodzenie mechanizmu podawania
materiałów. W celu zmniejszenia ryzyka blokady lub uszkodzenia
mechanizmu podawania materiałów, należy zastosować następujące
środki ostrożności:

Usunąć z materiałów samoprzylepne kartki.

Usunąć zszywacze i spinacze papieru.

Wyprostować wszystkie wygięcia i zmarszczki w skanowanym
dokumencie.

Pojedynczo podawać dokumenty o nieregularnym kształcie.

Nie skanować lub kopiować dokumentów, na których znajduje się
klej, korektorka lub wilgotny tusz.

Nie skanować lub kopiować papieru, nalepek lub dokumentów z
gumowanym podłożem.

Nie skanować lub kopiować dokumentów, w których są
naderwania, perforacje lub inne usterki mogące spowodować
zakleszczenie i blokadę urządzenia

Nie skanować dokumentów o formacie większym lub mniejszym
od obsługiwanych formatów. Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Obsługiwane formaty i rodzaje materiałów

.

Uwaga

Należy używać arkusza nośnego do podawania małych lub delikatnych
dokumentów do skanowania/kopiowania, takich jak wycinki z gazet, żeby
nie zakleszczyły się w urządzeniu. W celu wykonania arkusza nośnego,
należy użyż kawałka papieru i folii, skleić taśmą ich brzegi wiodące i włożyć
dokument pomiędzy papier i folię.

Uwaga

Wizytówki i wszystkie inne rodzaje materiałów o formacie mniejszym niż
76,2 x 127 mm muszą być podawane do urządzenia za pomocą prostej
ścieżki wydruku. Należy użyć arkusza nośnego i podać materiały do drukarki
ścieżką prowadzącą do pojemnika wyjściowego prostej ścieżki wydruku.

Uwaga

W celu otrzymania optymalnych wyników wykonywanego zlecenia należy
użyć prawidłowych ustawień rozdzielczości i koloru. Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Rozdzielczość i kolor skanera

.

background image

36 Rozdział 2 Opis obsługi kopiarki/skanera

PO