HP LaserJet 1200 Printer series - Wskazówki co do ponownego pakowania drukarki

background image

Wskazówki co do ponownego pakowania drukarki

Skorzystaj z następujących wskazówek przy ponownym pakowaniu
drukarki.

Jeżeli możliwe, należy załączyć próbki druku i około 5-10 arkuszy
papieru lub innych materiałów drukarskich, których wydruk nie
nastąpił prawidłowo.

Wyjmij i przechowaj moduły pamięci DIMM zainstalowane w
drukarce. Zapoznaj się z instrukcją podaną w sekcji

Usuwanie

modułu pamięci DIMM

.

OSTROŻNIE

Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły pamięci DIMM. Podczas
dotykania modułów DIMM należy mieć na ręce uziemiony pasek
antystatyczny lub często dotykać powierzchni antystatycznego opakowania
modułów pamięci DIMM przed dotykaniem odsłoniętych metalowych części
drukarki.

Zdejmij skaner. Zapoznaj się z instrukcją podaną w sekcji

Zdejmowanie kopiarki/skanera

.

Wyjmij i przechowaj kable, podajniki, pojemniki i opcjonalne
wyposażenie zainstalowane w drukarce.

Wyjmij i przechowaj kasetę z tonerem.

OSTROŻNIE

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem kasety z tonerem należy ją
przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w miejscu nie wystawionym
na działanie światła.

Jeżeli możliwe, należy skorzystać z oryginalnego opakowania.
Użytkownik ponowi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe
w czasie transportu.
Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest
dostępne, należy skontaktować się z miejscowym urzędem
pocztowym lub kurierskim w celu zasięgnięcia informacji o
możliwościach zapakowania drukarki.

Należy załączyć wypełniony formularz z informacjami dla punktu
pomocy technicznej, opisanymi w sekcji

Formularz z informacjami

dla punktu pomocy technicznej

.

Firma Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie wysyłanego wyrobu.

background image

PO

Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej 201