HP LaserJet 1200 Printer series - Bezpoœrednie zamawianie akcesoriów i materia¸ów eksploatacyjnych firmy Hewlett-Packard

background image

Bezpośrednie zamawianie akcesoriów i
materiałów eksploatacyjnych firmy
Hewlett-Packard

W USA należy zadzwonić pod numer: 1-800-538-8787. W Kanadzie:
1-800-387-3154.