HP LaserJet 1200 Printer series - SprawdŸ poprawnoœæ drukowania po pod¸¶czeniu do komputera.

background image

Sprawdź poprawność drukowania po
podłączeniu do komputera.

OSTROŻNIE

Forma Hewlett-Packard zaleca, aby diagnostykę i usuwanie problemów
związanych z konfiguracją serwera druku HP JetDirect przeprowadzali
jedynie administratorzy sieci.

Użyj kabla ze złączem USB w celu tymczasowego lokalnego
podłączenia drukarki do komputera zamiast do serwera druku.

Wydrukuj plik na drukarce bezpośrednio podłączonej do
komputera.

Jeżeli wydruk pliku jest niemożliwy, spróbuj użyć innego kabla ze
złączem USB, który na pewno prawidłowo działa.

Jeżeli wydruk pliku jest nadal niemożliwy, mogła wystąpić usterka
sterownika drukarki.