HP LaserJet 1200 Printer series - Strona konfiguracji HP JetDirect 175X

background image

Strona konfiguracji HP JetDirect 175X

Poniżej podano przykład typowej strony konfiguracji serwera druku
HP JetDirect 175X.

________________ Informacje ogólne ________________ ______________________ TCP/IP ___________________
Stan:Karta wej/wyj gotowa

Stan:Gotowy

Numer modelu:J6035A
Adres sprzętowy:080009123456

Nazwa hosta:paradiselj

Wersja oprogramowania sprzętowego:L.20.05

Adres IP:192.168.40.133

Wybrany port:RJ45

Maska podsieci:255.255.248.0

Konfig portu:100TX HALF

Brama standardowa:192.168.40.1

Nr identyfikacyjny wyrobu:40194019F090f_

Skonfig. przez:DHCP/TFTP

Data produkcji:05/2001

Serwer DHCP:192.168.40.1

Nazwa społeczności zestawu SNMP:Określona

Serwer TFTP:192.168.5.113
Plik konfig:

Port 1 * USB _______________________________

/export/client/stand/uxboot/jumbalaya.cfg

Nazwa urządzenia:LaserJet 1200

Nazwa domeny:Nie określona

Producent:Hewlett-Packard

Serwer DNS:192.168.40.2

Numer seryjny:US16SK0KD

Serwer WINS:1192.168.40.1

Tryb:1284.4

Serwer syslog:Nie określony
Czas oczekiwania:90 sec

____________________ Statystyka sieciowa __________ SLP:Włączony

Lista dostępu:Nie określona

Liczba odebranych pakietów:12345678

URL Web JetAdmin:

Liczba odebranych pakietów wysłanych pod adres
jednostkowy:15001

Nie określona

Liczba odebranych błędnych pakietów:40
Liczba odebranych błędów ramki:0

_____________________ IPX/SPX ____________________

Liczba wysłanych pakietów:50114
Liczba nie wysyłanych pakietów:13

Stan:Gotowy

Kolizje transmisji:1003
Późne kolizje transmisji:0

Nazwa węzła:NPI123456
Rodzaj początkowej ramki:Autoselekcja
Sieć Otrzymane rodzaje ramek
Nieznane EN_II2
0000C400 EN_802.231903
Nieznane EN_SNAP2
Nieznane EN_802.32
___________________ AppleTalk ____________________
Stan:Gotowy
Nazwa:HP LaserJet serii 1200
Strefa:Strefa Saturn
Rodzaj:LaserWriter
Rodzaj:HP LaserJet 1200
Numer sieci:68521
Numer węzła:21

background image

176 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO