HP LaserJet 1200 Printer series - Statystyka sieciowa

background image

Statystyka sieciowa

Komunikat

Opis

Liczba odebranych pakietów

Liczba ramek (pakietów) odebranych przez serwer druku bez
błędów. Liczba obejmuje pakiety rozgłaszane, przesyłane pod
adres grupowy i pakiety specjalnie zaadresowane do serwera
druku. Liczba nie obejmuje pakietów specjalnie zaadresowanych
do innych węzłów.

Liczba odebranych pakietów
wysłanych pod adres
jednostkowy

Liczba ramek specjalnie zaadresowanych do serwera druku. Nie
obejmuje pakietów rozgłaszanych i przesyłanych pod adres
grupowy.

Liczba odebranych błędnych
pakietów

Liczba ramek (pakietów) odebranych przez serwer druku z
błędami.

Liczba odebranych błędów
ramki

Maksymalna liczba błędów CRC (Cyclic Redundancy
Check/Cykliczna kontrola nadmiarowa) i błędów ramki. Błędy CRC
są ramkami otrzymanymi z błędami CRC. Błędy ramki są ramkami
otrzymanymi z błędami synchronizacji. Duża liczba błędów
synchronizacyjnych może oznaczać usterki w okablowaniu sieci.

Liczba wysłanych pakietów

Liczba ramek (pakietów) wysłanych bez błędów.

Liczba nie wysłanych pakietów Liczba ramek (pakietów) nie wysłanych z powodu błędów.

Kolizje transmisji

Liczba ramek (pakietów) nie wysłanych z powodu powtarzających
się kolizji.

Późne kolizje transmisji

Liczba ramek (pakietów) nie wysłanych z powodu wystąpienia
późnej kolizji. Duża liczba późnych kolizji może oznaczać usterki w
okablowaniu sieci.

background image

PO

Opis strony konfiguracji serwera druku 183