HP LaserJet 1200 Printer series - 11 Diagnostyka serwera druku

background image

Diagnostyka serwera
druku

Niniejszy rozdział zawiera informacje o następujących tematach:

Rozwiązanie problemów technicznych

Opis konfiguracji sygnałów świetlnych serwera druku

Korzystanie ze strony konfiguracji serwera druku

Opis strony konfiguracji serwera druku

Sprawdzanie sprzętu

background image

174 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO