HP LaserJet 1200 Printer series - Tekstu nie mo¿na redagowaæ.

background image

Tekstu nie można redagować.

Rozwiązanie

Opis

Czy wybrałeś opcję edycji
tekstu (OCR) na pasku
narzędziowym Dyrektor
HP LaserJet lub w programie
Menadżer dokumentów
HP LaserJet (HP LaserJet
Document Manager)?

Tekst pozostaje w formie pojedynczego obrazu do czasu jego
przetworzenia na tekst redagowalny przez program do optycznego
rozpoznawania znaków (OCR). Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Redagowanie tekstu (optyczne rozpoznawanie znaków)

.

Czy połączono prawidłowy
edytor tekstu z programem
OCR?

Program OCR może być połączony z edytorem tekstu, który nie
wykonuje tego zadania. Zapoznaj się z informacjami o łączeniu
programów zamieszczonymi w systemie pomocy ekranowej.

Czy w oryginale jest tekst z
małymi odstępami między
znakami?

Program OCR może nie rozpoznać ściśle rozmieszczonego tekstu.
Na przykład, jeżeli w tekście przetworzonym przez program OCR
brakuje znaków lub są one połączone ze sobą, zbitka liter rn może
zostać rozpoznana jako m.

Czy oryginał jest niskiej
jakości?

Dokładność programu OCR zależy od jakości, formatu i struktury
oryginału oraz jakości zeskanowanego dokumentu. Upewnij się, że
oryginały są dobrej jakości.

Czy oryginał ma kolorowe tło?

Kolorowe tło obrazu może spowodować zblednięcie motywów
znajdujących się na pierwszym planie. Spróbuj dopasować
ustawienia przed zeskanowaniem oryginału lub poprawić jakość
obrazu po jego zeskanowaniu. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Regulacja kontrastu

. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Rozdzielczość i kolor skanera

.

background image

PO

Rozwiązanie problemów technicznych 155