HP LaserJet 1200 Printer series - Skanowanie za d¸ugo trwa

background image

Skanowanie za długo trwa

Rozwiązanie

Opis

Czy nie ustawiono za wysokich
wartości rozdzielczości i skali
szarości?

Jeżeli ustawiono za wysokie wartości rozdzielczości i skali
szarości, proces skanowania długo trwa i powoduje tworzenie
dużych plików. W celu otrzymania dobrych wyników skanowania
lub kopiowania ważne jest wybranie prawidłowych ustawień
rozdzielczości i skali szarości. Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Rozdzielczość i kolor skanera

.

Czy w oprogramowani
ustawiono skanowanie w
kolorze?

System automatycznie skanuje w kolorze, co dłużej trwa nawet w
przypadku skanowania monochromatycznego oryginału. Jeżeli
obraz zostaje pobrany za pomocą urządzenia pracującego wg.
standardu TWAIN, można ustawić skanowanie czarno-białe.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Uruchamianie systemu

pomocy ekranowej

.

Czy wysłano zlecenie druku lub
kopiowania przed próbą
skanowania?

Jeżeli wysłano zlecenie druku lub kopiowania przed próbą
skanowania, skanowanie rozpocznie się, jeśli skaner nie jest
zajęty. Drukarka i skaner współużytkują pamięć, co może zwolnić
proces skanowania.

Czy w komputerze ustawiono
opcję dwustronnej
komunikacji?

W celu zmiany ustawień BIOS należy zapoznać się z dokumentacją
załączoną do komputera. Zalecanym ustawieniem dwustronnej
komunikacji jest ECP (port o rozszerzonych funkcjach).

background image

156 Rozdział 10 Diagnostyka kopiarki/skanera

PO