HP LaserJet 1200 Printer series - Komunikaty b¸êdu wyœwietlane na ekranie:

background image

Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie:

Rozwiązanie

Opis

Nie można włączyć urządzenia
pracującego według standardu
TWAIN

Jeżeli obraz pobierany jest z innego urządzenia, takiego jak
aparat cyfrowy lub inny skaner, upewnij się, że to urządzenie
pracuje według standardu TWAIN. Urządzenia nie zgodne ze
standardem TWAIN nie będą współpracować z
oprogramowaniem urządzenia HP LaserJet 1220
Print•Copy•Scan.

Upewnij się, że podłączono kabel równoległy lub USB do
prawidłowego portu z tyłu komputera. Jeżeli jest dodatkowy
port, spróbuj podłączyć kabel do tego portu. Upewnij się, że w
komputerze jest port zgodny ze protokołem SPP
(dwukierunkowy) lub ECP. Minimalnym wymogiem jest
równoległy port typu SPP: bardzo zalecany jest port
równoległy typu ECP. Zapoznaj się z dodatkowymi
informacjami o portach w dokumentacji załączonej do
komputera.

Niektóre urządzenia mogą nie współużytkować portu
równoległego z drukarką. Jeżeli karta dźwiękowa, zewnętrzny
dysk twardy lub przełącznik sieciowy podłączony jest do tego
samego portu USB lub równoległego co urządzenie
HP LaserJet 1220, jedno z tych urządzeń może z nim
kolidować. W celu podłączenia i używania urządzenia
HP LaserJet 1220 trzeba odłączyć drugie urządzenie lub
korzystać z dwóch portów w komputerze. Może zaistnieć
potrzeba instalacji dodatkowej karty złącza. Firma
Hewlett-Packard isulnie zaleca używanie karty z równoległym
złączem ECP. Zapoznaj się z informacjami o instalacji
dodatkowej karty ze złączem równoległym lub usuwaniu
konfliktów urządzeń zamieszczonymi w dokumentacji
załączonej do używanego komputera.

background image

PO

Rozwiązanie problemów technicznych 157