HP LaserJet 1200 Printer series - Drukarka nie wydrukowa¸a kopii lub skaner nie wykona¸ ¿adnego dzia¸ania

background image

Drukarka nie wydrukowała kopii lub skaner
nie wykonał żadnego działania

Rozwiązanie

Opis

Czy materiały są założone do
podajnika?

Załóż materiały do drukarki. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Zakładanie materiałów do podajników

.

Czy do podajnika prawidłowo
włożono dokument do
zeskanowania?

Upewnij się, że dokument został prawidłowo włożony. węższą,
górną krawędzią w kierunku skanera, stroną do zeskanowania do
góry. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Zakładanie

dokumentów do kopiarki/skanera

.

Czy skaner jest prawidłowo
podłączony a kabel włączony
do drukarki?

Skaner musi być podłączony a kabel przymocowany. Opis
instalacji skanera znajduje się w

Poradniku czynności wstępnych.

Zapoznaj się z instrukcją zdejmowania skanera zamieszczoną w
sekcji

Zdejmowanie kopiarki/skanera

.

UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia odłącz drukarkę od źródła zasilania
przed sprawdzeniem połączenia z modułem skanera/kopiarki.

Czy wybrano złą drukarkę?

Sprawdź w programie Funkcje kopiowania (Copy Plus), czy
urządzenie HP LaserJet 1220 zostało wybrane w polu Drukarka.

Czy wydrukowano stronę
konfiguracji w celu
sprawdzenia, czy drukarka
rozpoznaje skaner?

W celu sprawdzenia, czy skaner został zainstalowany, wydrukuj
stronę konfiguracji. Aby wydrukować stronę, naciśnij przycisk
Start. Jeżeli moduł kopiarki/skanera został prawidłowo
zainstalowany, w połowie strony konfiguracji, w prawej kolumnie,
będzie zamieszczony blok informacji zatytułowany „Ustawienia
kopiowania” („Copy Settings”). Jeżeli tego bloku tam nie ma,
odłącz przewód zasilający drukarkę i ponownie go do niej podłącz.
Jeżeli to nie zmieni sytuacji, upewnij się, że moduł
kopiarki/skanera jest prawidłowo podłączony do drukarki.
Zapoznaj się z instrukcją instalacyjną w

Poradniku czynności

wstępnych załączonym do kopiarki/skanera. Z instrukcją
zdejmowania kopiarki/skanera zapoznaj się w sekcji

Zdejmowanie

kopiarki/skanera

.

background image

158 Rozdział 10 Diagnostyka kopiarki/skanera

PO