HP LaserJet 1200 Printer series - Czêœæ obrazu nie zosta¸a zeskanowana lub brakuje tekstu

background image

Część obrazu nie została zeskanowana lub
brakuje tekstu

Rozwiązanie

Opis

Czy prawidłowo włożono
oryginał?

Upewnij się, że oryginał do zeskanowania został prawidłowo
włożony. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zakładanie

dokumentów do kopiarki/skanera

.

Czy oryginał ma kolorowe tło?

Kolorowe tło obrazu może spowodować zblednięcie motywów
znajdujących się na pierwszym planie. Spróbuj dopasować
ustawienia przed zeskanowaniem oryginału lub poprawić jakość
obrazu po jego zeskanowaniu. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Regulacja kontrastu

. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Rozdzielczość i kolor skanera

.

Czy oryginał nie jest dłuższy niż
762 mm?

Maksymalna długość dokumentów do skanowania wynosi
762 mm. Skaner przestaje pracować po przekroczeniu dozwolonej
długości dokumentu.

UWAGA

Nie próbuj wyciągać oryginału ze skanera: możesz uszkodzić
skaner lub skanowany dokument. Zapoznaj się z instrukcjami w
sekcji

Usuwanie blokady kopiarki/skanera

.

Czy oryginał nie jest za mały?

Najmniejszy format obsługiwany przez kopiarkę/skaner
HP LaserJet 1200 ma wymiary 50,8 x 90 mm. Oryginał mógł
zostać zakleszczony. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie

blokady kopiarki/skanera

.

Czy używasz paska
narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet (HP LaserJet
Director)?

Standardowe ustawienia paska narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet mogą powodować automatyczne wykonywanie
czynności niezamierzonej przez użytkownika. Na przykład,
Dyrektor HP LaserJet może automatycznie skanować dokumenty
do programu poczty elektronicznej. Oznacza to, że dokument nie
pojawi się na ekranie, lecz zostanie załączony w postaci pliku do
wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną. Zapoznaj się z opisem
zmiany właściwości programu zamieszczonym w ekranowym
systemie pomocy w używaniu paska narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet. Przeczytaj sekcję

Uruchamianie systemu pomocy

ekranowej

.

Czy format papieru jest
prawidłowy?

Upewnij się, że w ustawieniach skanowania wybrano wystarczająco
duży format papieru skanowanego dokumentu.

background image

PO

Rozwiązanie problemów technicznych 153

Czy na wybranych obszarach
brakuje tekstu?

Zeskanuj dokument w trybie skanowania strony po stronie i upewnij
się, że brakujący tekst znajduje się na wybranym obszarze.

Rozwiązanie

Opis

background image

154 Rozdział 10 Diagnostyka kopiarki/skanera

PO