HP LaserJet 1200 Printer series - Wy¸¶czanie zasilania

background image

Wyłączanie zasilania

W celu wyłączenia zasilania drukarki działającej na prąd o napięciu
110-127 V należy odłączyć z drukarki przewód zasilający. W
drukarkach zasilanych prądem o napięciu 220-240 V drukarkę
wyłącza się przełącznikiem umieszczonym z lewej strony przewodu
zasilającego lub przez odłączenie przewodu z gniazdka.

OSTRZEŻENIE!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania jakiejkolwiek
pracy we wnętrzu drukarki należy odłączyć ją od źródła zasilania.