HP LaserJet 1200 Printer series - Oszczêdnoœæ czasu

background image

Oszczędność czasu

Szybkie wydruki 14 stron na minutę papieru formatu A4 i 15 stron
na minutę papieru formatu Letter.

Krótki okres oczekiwania. Wydruk pierwszej strony zajmuje mniej
niż 10 sekund