HP LaserJet 1200 Printer series - W¸aœciwoœci drukarki (sterownik)

background image

Właściwości drukarki (sterownik)

Ustawienia właściwości drukarki służą do kontroli pracy drukarki.
Można zmienić ustawienia standardowe, np. format i rodzaj
materiałów, drukowanie obustronne (ręczne dupleksowanie),
drukowanie wielu stron na jednej kartce papieru (druk n-up),
rozdzielczość i znaki wodne. Właściwości drukarki można wybierać w
następujący sposób:

Za pomocą programu używanego do wydruków. Zmiany dotyczą
jedynie ustawień używanego programu.

W systemie operacyjnym Windows

®

. Zmiany dotyczą ustawień

standardowych wszystkich przyszłych wydruków.

Uwaga

Ponieważ w wielu programach komputerowych stosowane są różne sposoby
dostępu do właściwości drukarki, następująca sekcja zawiera opis
najbardziej typowych sposobów używanych w systemach Windows 9x,
2000, Millennium, NT

®

4.0 i Mac OS.

Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4.0

Zmiana ustawień drukarki za pomocą używanego programu
komputerowego:
W używanym programie kliknij menu Plik i
opcje Drukuj oraz Właściwości. (Jest to najbardziej typowy
sposób, choć poszczególne czynności mogą się różnić w innych
programach.)

Zmiana ustawień standardowych we wszystkich przyszłych
wydrukach:
Kliknij menu: Start na tacy systemu Windows,
następnie menu Ustawienia i opcję Drukarki. Prawym
przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, której właściwości mają
ulec zmianie i następnie opcję Właściwości. (Wiele funkcji w
systemie Windows NT znajduje się też w menu Document
Defaults (Domyślne ustawienia dokumentów)
.)

background image

PO

Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy 25