HP LaserJet 1200 Printer series - Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

background image

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

Pomocy ekranowa w wyborze właściwości drukarki

System pomocy ekranowej w obsłudze właściwości drukarki
(sterownika) zawiera szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach
drukarki. System pomocy pomaga w wykonaniu czynności związanych
ze zmianą standardowych ustawień drukarki.

W celu uruchomienia systemu pomocy w wybieraniu właściwości
drukarki kliknij opcję Pomoc.

System pomoc ekranowej w urządzeniu
Print

Copy

Scan

System pomocy ekranowej urządzenia HP LaserJet 1220 zawiera
informacje o wszystkich programach służących do drukowania,
kopiowania i skanowania.

W celu uruchomienia systemu pomocy ekranowej w używaniu
urządzenia HP LaserJet 1200 należy skorzystać z jednego z
następujących sposobów:

Grupa programów in Windows 9x i NT 4.0: Kliknij menu Start,
Programy, HP LaserJet 1220 i opcję Pomoc ekranowa
HP LaserJet.

Dyrektor HP LaserJet: Kliknij prawym klawiszem myszy pasek
narzędziowy Dyrektor HP LaserJet (HP LaserJet Director) i
wybierz opcję Pomoc z menu kontekstowego.

Menadżer dokumentów HP LaserJet (LaserJet Document
Manager):
Kliknij opcję Pomoc w głównym menu.

Mac OS: Włącz pomoc dymkową

background image

PO

Drukowanie strony konfiguracji 27