HP LaserJet 1200 Printer series - Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy

background image

Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu
pomocy

Niniejsza sekcja zawiera następujące informacje:

Właściwości drukarki (sterownik)

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej