HP LaserJet 1200 Printer series - Identyfikacja sk¸adników drukarki

background image

Identyfikacja składników drukarki

1. Panel sterowania drukarki
2. Taca do obsługi długich materiałów

(pojemnik wyjściowy)

3. Drzwiczki gniazda kasety z tonerem
4. Podajnik do szybkiego podawania materiałów
5. Prowadnice materiałów drukarskich w głównym

podajniku

6. Podpórka długich materiałów drukarskich w

głównym podajniku

7. Podajnik główny
8. Boczne prowadnice materiałów

drukarskich w podajniku do szybkiego
podawania materiałów

1

7

5

8

6

3

2

4

9. Zwalniacze zatrzasków
10. Miejsce podłączenia skanera

(opcjonalne).

11. Lewa ścianka drukarki
12. Port równoległy
13. Port USB
14. Gniazdko zasilania
15. Włącznik zasilania (dostępny tylko w

drukarkach zasilanych napięciem
220-240V)

16. Drzwiczki otworu wyjściowego prostej

ścieżki wydruku.

12

11

14

15

13

10

9

16

background image

PO

Identyfikacja składników drukarki 15