HP LaserJet 1200 Printer series - 1 Opis obs¸ugi drukarki

background image

Opis obsługi drukarki

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Opis funkcji i zalet drukarki

Identyfikacja składników drukarki

Wybór papieru i innych materiałów

Zakładanie materiałów do podajników

Wyłączanie zasilania

Opis charakterystyki napięcia

Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy

Drukowanie strony konfiguracji

Uwaga

Zapoznaj się z instrukcją instalacyjną w

Poradniku czynności wstępnych

HP LaserJetzałączonym do drukarki.

background image

12 Rozdział 1 Opis obsługi drukarki

PO