HP LaserJet 1200 Printer series - Innhold

background image

Innhold 3

Innhold

1 Bli kjent med skriveren

Forstå skriverens funksjoner og fordeler . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Førsteklasses utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spar tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spar penger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lag profesjonelle dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Utvid skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Identifisere skriverens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skriverens kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skriverens papirskuffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skriverens utskriftsmaterialeskinner . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skriverens utskriftsbaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tonerdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Velge papir og annet utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Legge utskriftsmateriale i papirskuffene. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hovedpapirskuffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioritetspapirskuffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Spesielle typer utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Slå av skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Forstå spenningsomforming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp . . . . . . . . . . . 23

Skriveregenskaper (driver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Programvare for Macintosh-maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elektronisk hjelp for skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Skrive ut en konfigurasjonsside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Bli kjent med kopimaskinen/skanneren

Forstå kopimaskinens/skannerens egenskaper og fordeler. . . 28

Skanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Identifisere kopimaskinens/skannerens komponenter . . . . . . . 29

Kontrollpanel på kopimaskin/skanner . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Papirskuff for utskriftsmateriale, skinner og utskuff . . . . . . 31
Deksel for kopimaskin/skanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Størrelser og typer utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Forholdsregler for å kopiere og skanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Legge originaler i kopimaskinen/skanneren . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bli kjent med programvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

HP LaserJet Dirigent

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 35

background image

4 Innhold

NO

For å skru av HP LaserJet Dirigent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HP LaserJet Dokumentbehandling

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 36

Innstillinger for hurtigkopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Kopiering (Kopiering Pluss) . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Dirigent Verktøykasse

(Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0) . . . . . . . . 38

HP LaserJet Device Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HP LaserJet Photo Center

(Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0) . . . . . . . . 40

Tilgang til elektronisk hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Bli kjent med utskriftsserveren

Forstå utskriftsserverens egenskaper og fordeler . . . . . . . . . . 44
Bruke nettverksprotokoller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Identifisere utskriftsserverens komponenter . . . . . . . . . . . . . . 45
Installere utskriftsserveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Installere og konfigurere nettverksprogramvaren. . . . . . . . . . . 47

Installere programvaren på et nettverk . . . . . . . . . . . . . . . 47
Installere skriveren og serveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bruke den innebygde web-serveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Forutsetninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kompatible nettlesere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Starte den innebygde web-serveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bruke HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ekstra konfigurasjon- og administrasjonsverktøy. . . . . . . . . . . 50
Bruke BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fordeler med å bruke BOOTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Konfigurere BOOTP-serveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bootptab-filoppføringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Bruke DHCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
UNIX-systemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Windows-systemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows NT 4.0-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows 2000-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Aktivere eller kople ut DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Flytte til et annet nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Utskriftsmateriale

Optimere utskriftskvalitet for utskriftsmaterialer . . . . . . . . . . . . 62
Skrive ut transparenter og etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Skrive ut konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Brevhode eller ferdigtrykte skjemaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale eller kort . . . . . . . . . 67

background image

NO

5

5 Utskriftsoppgaver

Skrive ut med manuell mating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift). . 71
Skrive ut vannmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Tilgang til vannmerke-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Skrive ut flere sider på ett papirark (n-opp-utskrift) . . . . . . . . . 75

Tilgang til funksjonen flere sider per ark (Windows) . . . . . 75
Tilgang til funksjonen flere sider per ark (Mac OS) . . . . . . 75

Skrive ut hefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Avbryte en utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Forstå innstillinger av utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bruke EconoMode (spar toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Skanneoppgaver

Starte skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Jobbe med skannede elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Skann til e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Bruke e-postfunksjonen

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0). . . . . . . . . . . 84

Bruke e-postfunksjonen (Mac OS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Redigere tekst (Optical Character Recognition). . . . . . . . . . . . 85

Bruke OCR-funksjonen

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 85

Lagre skannet tekst eller bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Bruke Lagre-funksjonen

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 87

Hente et bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Justere kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Tilgang til kontrastfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Forbedre det skannede bildet i HP Dokumentbehandling . . . . 89

Få tilgang til funksjoner for bildeforbedring . . . . . . . . . . . . 89

Legge til merknader i skannede bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Få tilgang til merknadsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Avbryte skannejobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7 Kopieringsoppgaver

Forstå kopieringsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Bruke Hurtigkopi-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Innstillinger for hurtigkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Bruke HP LaserJet Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Tilgang til HP LaserJet Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Tilgang til HP LaserJet Kopiering Pluss. . . . . . . . . . . . . . . 95

Justere kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tilgang til kontrastfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Avbryte kopijobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

background image

6 Innhold

NO

8 Håndtere tonerkassetten

Bruke HP-tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke

er produsert av HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Lagre tonerkassettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Forventet levetid for tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Resirkulere tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spare toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Omfordele toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bytte tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

9 Feilsøke skriveren

Finne løsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Sidene ble ikke skrevet ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sidene skrives ut, men det er et problem . . . . . . . . . . . . 104
Skriverens lysmønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Feilmeldinger på skjermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vanlige problemer i Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Velge en alternativ PPD-fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Feilsøke PS-feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Problemer med papirhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Utskrevet papir er forskjellig fra det som ble vist

på skjermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Forbedre utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Rengjøre skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale . . . . . . . 126

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Bytte matervalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Rengjøre matervalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Bytte skriverens skillepute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

10 Feilsøke kopimaskinen/skanneren

Finne løsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Skanneproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kopiproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Skanneren gjorde ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Ingen forhåndsvisning på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Dårlig kvalitet på det skannede bildet . . . . . . . . . . . . . . . 139
En del av bildet ble ikke skannet, eller tekst mangler . . . 140
Teksten kan ikke redigeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Skanningen tar for lang tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Feilmeldinger vises på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Ingen kopier kom ut av skriveren, eller skanneren

gjorde ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Kopiene er blanke, mangler bilder eller er bleke . . . . . . . 146

background image

NO

7

Forbedre kopi/skannekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Forebyggende tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Identifisere og rette opp kopi/skanne-defekter. . . . . . . . . 149
Problemer med papirhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Rengjøre kopimaskinen/skanneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Fjerne fastkjørt papir i kopimaskin/skanner . . . . . . . . . . . . . . 154
Bytte ut skilleputen for kopimaskin/skanner . . . . . . . . . . . . . . 156
Fjerne kopimaskinen/skanneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Lukke venstre sidepanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

11 Feilsøke utskriftsserveren

Finne løsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Konfigurasjonsside for HP JetDirect 175X. . . . . . . . . . . . 163

Forstå utskriftsserverens lysmønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Bruke konfigurasjonssiden til en utskriftsserver . . . . . . . . . . . 165

Skrive ut konfigurasjonssiden til en utskriftsserver . . . . . 165

Forstå konfigurasjonssiden til utskriftsserveren . . . . . . . . . . . 165

Feilmeldinger i statusfeltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Avsnitt og meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Generell informasjon om HP JetDirect . . . . . . . . . . . . . . 167
Informasjon om USB-utgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Nettverksstatistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Informasjon om TCP/IP-protokoll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Informasjon om IPX/SPX-protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Informasjon om AppleTalk-protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Feilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Kontrollere maskinvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Utskriftsserveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Kontroller utskriften ved tilkopling til en datamaskin. . . . . 183
Kontrollere skanning over nettverket . . . . . . . . . . . . . . . . 183

12 Service og støtte

Tilgjengelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Maskinvareservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Utvidet garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Retningslinjer for å pakke ned skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Serviceskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
HP-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Kundestøtte og hjelp til reparasjon av produkter i USA

og Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Europeisk kundestøttesenter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Innenlandske støttenumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Elektroniske tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Skaffe hjelpeprogrammer og elektronisk informasjon . . . 194

background image

8 Innhold

NO

Hewlett-Packard direktebestilling av ekstrautstyr

og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Hewlett-Packard Support Assistant CD-plate: . . . . . . . . . 195
Hewlett-Packard serviceinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Hewlett-Packard SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Internasjonale salgs- og servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Tillegg A Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Miljømessig produktforvaltningsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Material Safety Data Sheet (Dataark for materialsikkerhet) . . 211
Forskriftserklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Sikkerhetserklæring om laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Kanadiske DOC-forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Lasererklæring for Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Tillegg B Spesifikasjoner for skriver og
kopimaskin/skanner

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Miljømessig produktforvaltningsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Forskriftserklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Sikkerhetserklæring om laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Kanadiske DOC-forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Lasererklæring for Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Tillegg C Spesifikasjoner for utskriftsserveren

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Europeisk fellesskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Forskriftserklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Kanadiske DOC-forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Japanske VCCI klasse1-forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Taiwanske klasse A-forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kinesisk sikkerhetserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

background image

NO

9

Tillegg D Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Støttede utskriftsmaterialestørrelser (skriver) . . . . . . . . . . . . 237
Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . 237

Papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Transparenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Kort og tykt utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Tillegg E Minne (DIMM)

Installere DIMM (minne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Teste DIMM-installeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Fjerne DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Tillegg F Garanti og lisens

Hewlett-Packard programvarelisensavtale. . . . . . . . . . . . . . . 248
Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard . . . . . . . . . . 250
Begrenset garanti på tonerkassettens levetid . . . . . . . . . . . . 252

Tillegg G Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

Tillegg H Skanneroppløsning og farge

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Retningslinjer for oppløsning og farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Oppløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Stikkordregister

background image

10 Innhold

NO

background image

NO

11

1