HP LaserJet 1200 Printer series - G Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

background image

Ekstrautstyr og
bestillingsinformasjon

Du kan øke skriverens funksjon med ekstrautstyr og tilbehør. For
å få best mulig ytelse, bør du bruke ekstrautstyr og tilbehør som
er spesielt utviklet for HP LaserJet 1200 Printer og HP LaserJet
1200 Print•Copy•Scan.

Bestillingsinformasjon

Artikkel

Beskrivelse eller bruk

Bestillings-
nummer

Skriverminne

DIMM (dual in-line
memory module)

Forsterker skriverens mulighet til å
håndtere komplekse utskriftsjobber.

Maksimum økning: 64 MB

Tilgjengelig DIMM:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB

C7842A
C7843A
C7845A
C7846A

background image

256 Tillegg G Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

NO

Ekstra kabler
og grensesnitt

Parallellkabler

Tilkoplingsmetode fra skriver til
datamaskin.

2 meter IEEE-1284-kabel

3 meter IEEE-1284-kabel

C2950A
C2951A

USB-kabel

Tilkoplingsmetode fra skriver til
datamaskin.
Om lag 0,7 meter lang kabel
2 meter lang kabel

8121-0549
8121-0539

Kopimaskin/skanner
for HP LaserJet 1200

Avtagbar skanner kun for skriveren
HP LaserJet 1200.

C7046A
R37-5020CN
(reservedel-
nummer)

Utskriftsserver

HP JetDirect 175X

Kopler skriveren HP LaserJet 1200
til et nettverk

J6035A

Utskriftsutstyr

HP Mutlipurpose-
papir

HP-papir til forskjellig bruk (1 eske
med 10 ris, 500 ark i hver). I USA
kan du bestille en prøve på telefon
1 1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet-papir

Premium HP-papir til
HP LaserJet-skrivere (1 eske med
10 ris, 500 ark i hver). I USA kan du
bestille en prøve på telefon
1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet-
transparent

HP-transparenter som brukes i
HP LaserJet monokromskrivere.

92296T (letter)
92296U (A4)

Tonerkassetter

Tonerkassetter

Reservetonerkassetter for
HP LaserJet 1200.

2 500-siders kassett

3 500-siders kassett

C7115A
C7115X

Bestillingsinformasjon (forts.)

Artikkel

Beskrivelse eller bruk

Bestillings-
nummer

background image

NO

257

Tilleggs-
dokumentasjon

Retningslinjer for
papir og annet
utskriftsmateriale

En veiledning i bruk av papir og
annet utskriftsmateriale med
HP LaserJet-skrivere.

5963-7863

Reservedeler

Papirmatervalser

Brukes til å ta papiret fra
papirskuffen og dra det til gjennom
skriveren.

RF0-1008CN

Hovedpapirskuff

Brukes til å ha utskriftsmateriale for
skriveren.

RG0-1013CN

Prioritetspapirskuff

Brukes til å mate
spesialutskriftsmateriale eller til å
skrive førstesider.

RG0-1014CN

Skannerens
papirskuff

Brukes til å mate dokumenter inn i
skanneren.

RG0-1069CN

Skannerens utskuff

Brukes til å samle dokumenter etter
skanning.

RG0-1070CN

Venstre sidepanel

Gir tilgang til I/U-bordet.

RA0-1179CN

Tilgangspanel på
kopimaskin/skanner

Gir tilgang til I/U-bordet for å sette
kopimaskinen/skanneren på
skriveren.

RA0-1183CN

Skillepute for skriver

Brukes for at ikke mange ark skal gå
gjennom skriverbanen på én gang.

RF0-1007CN

Skillepute for
kopimaskin/skanner

Brukes for at ikke mange ark skal gå
gjennom skannerbanen på én gang.

RY7-5055-000CN

Bestillingsinformasjon (forts.)

Artikkel

Beskrivelse eller bruk

Bestillings-
nummer

background image

258 Tillegg G Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

NO

Strømmoduldiagram

Merk

Hvis to deler er oppført for ett land eller én region, kan du bruke begge delene uansett
utmatingsklasse.

Land

Delenummer

Innmatingsklasse

Utmatingsklasse

Australia, New Zealand
og Argentina

0950-3172
0950-3358

240 Vac 50 Hz
240 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Kina

0950-2806
0950-3347

220 Vac 50 Hz
220 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Europa (ikke
Storbritannia/Irland)

0950-3170
0950-3349

230 Vac 50 Hz
230 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Japan

0950-3173
0950-3352

100 Vac 50 Hz
100 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Sør-Korea

9100-5168
0950-3351

220-240 Vac 50 Hz
220 Vac 50 Hz

13 VDC @ 625 ma
13 VDC @ 800 ma

Sør-Afrika og India

9100-5171
0950-3354

220-250 Vac 50 Hz
220-250 Vac 50 Hz

13 VDC @ 625 ma
13 VDC @ 800 ma

Storbritannia,
Singapore, Irland og
Hong Kong

0950-3171
0950-3350

220-240 Vac 50 Hz
220-240 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

USA, Canada,
Latin-Amerika og
Taiwan

0950-3169
0950-3348

110-127 Vac 60 Hz
110-127 Vac 60 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

background image

NO

259

H