HP LaserJet 1200 Printer series - B Spesifikasjoner for skriver og kopimaskin/skanner

background image

Spesifikasjoner
for skriver og
kopimaskin/skanner

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Spesifikasjoner

FCC-overensstemmelse

Miljømessig produktforvaltningsprogram

Forskriftserklæringer

background image

216 Tillegg B Spesifikasjoner for skriver og kopimaskin/skanner

NO