HP LaserJet 1200 Printer series - Sikkerhetserklæring om laser

background image

Sikkerhetserklæring om laser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det
amerikanske næringsmiddeltilsynet har laget forskrifter for
laserprodukter fremstilt etter 1 august 1976. Overholdelse er
påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er
godkjent som et laserprodukt i ”Klasse 1” etter det amerikanske
Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation
Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for
Health and Safety av 1968.

Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende
kabinetter og ytre deksler. Laserstrålen kan ikke unnslippe
skriveren ved normalt driftsforløp.

ADVARSEL!

Bruk av kommandoer, endringer eller fremgangsmåter som ikke er
beskrevet i brukerhåndboken kan føre til du eksponeres for farlig
stråling.