HP LaserJet 1200 Printer series - A Skriverspesifikasjoner

background image

Skriverspesifikasjoner

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Spesifikasjoner

FCC-overensstemmelse

Miljømessig produktforvaltningsprogram

Material Safety Data Sheet (Dataark for materialsikkerhet)

Forskriftserklæringer

background image

204 Tillegg A Skriverspesifikasjoner

NO