HP LaserJet 1200 Printer series - 8 Håndtere tonerkassetten

background image

Håndtere
tonerkassetten

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Bruke HP-tonerkassetter

Lagre tonerkassettene

Resirkulere tonerkassetter

Spare toner

Omfordele toner

Bytte tonerkassetten

background image

98 Kapittel 8 Håndtere tonerkassetten

NO