HP LaserJet 1200 Printer series - Tilgang til HP LaserJet Kopiering Pluss

background image

Tilgang til HP LaserJet Kopiering Pluss

Du kan bruke HP LaserJet Kopiering Pluss til å sende det
skannede bildet til en installert Windows-skriver. Du kan også
sende det til en fargeskriver hvis du vil lage fargekopier. Du kan
også få tilgang til avanserte funksjoner, som å kopiere n-opp og
legge til vannmerker.

Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0

Du kan åpne HP LaserJet Kopiering Pluss fra følgende steder:

HP LaserJet Dirigent: Klikk på Kopiering Pluss.

Programgruppe (kun Windows): Klikk Start, Programmer,
HP LaserJet 1220, og HP LaserJet Kopiering. Velg J eg
vil kopiere til en annen skriver
.

background image

96 Kapittel 7 Kopieringsoppgaver

NO