HP LaserJet 1200 Printer series - Få tilgang til funksjoner for bildeforbedring

background image

Få tilgang til funksjoner for bildeforbedring

Gå til HP LaserJet Dokumentbehandling, klikk på Verktøy, og
klikk deretter på Bildeforbedring.

background image

90 Kapittel 6 Skanneoppgaver

NO