HP LaserJet 1200 Printer series - 6 Skanneoppgaver

background image

Skanneoppgaver

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Starte skanning

Skann til e-post

Redigere tekst (Optical Character Recognition)

Lagre skannet tekst eller bilder

Hente et bilde

Justere kontrasten

Forbedre det skannede bildet i HP Dokumentbehandling

Legge til merknader i skannede bilder.

Avbryte skannejobber

Merk

For å få best mulig resultat, er det viktig at du bruker rett oppløsning og
fargeinnstilling for å skanne jobben. Se

Skanneroppløsning og farge

hvis du vil vite mer.

background image

82 Kapittel 6 Skanneoppgaver

NO