HP LaserJet 1200 Printer series - 5 Utskriftsoppgaver

background image

Utskriftsoppgaver

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Skrive ut med manuell mating

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift)

Skrive ut vannmerker

Skrive ut flere sider på ett papirark (n-opp-utskrift)

Skrive ut hefter

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå innstillinger av utskriftskvalitet

Bruke EconoMode (spar toner)

background image

70 Kapittel 5 Utskriftsoppgaver

NO