HP LaserJet 1200 Printer series - Skrive ut transparenter og etiketter

background image

Skrive ut transparenter og etiketter

Bruk kun transparenter og etiketter som anbefales for
laserskrivere, som HP-transparent og HP LaserJet-etiketter.
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

OBS!

Kontroller utskriftsmaterialet og pass på at det ikke er krøllete, har revne
kanter eller manglende etiketter.

Slik skriver du ut transparenter eller etiketter

1

Åpne det rette utskriftsdekslet

2

Legg i en enkel side i prioritetspapirskuffen eller legg i flere
sider i hovedpapirskuffen. Pass på at toppen av
utskriftsmaterialet vender fremover og at siden det skal
trykkes på (grov side), vender oppover.

3

Juster utskriftsmaterialeskinnene.

4

Du har tilgang til optimeringsfunksjonen fra kategorien Papir
i skriverdriveren eller fra HP LaserJet Device Configuration.
Velg deretter Optimer for: og velg transparent eller etikett i
nedtrekkslisten.

5

Skriv ut dokumentet. Fjern utskriftsmaterialet fra baksiden av
skriveren når den skriver ut, for å forhindre at de klistrer seg
sammen. Plasser de utskrevne sidene på et flatt underlag.

background image

64 Kapittel 4 Utskriftsmateriale

NO