HP LaserJet 1200 Printer series - Optimere utskriftskvalitet for utskriftsmaterialer

background image

Optimere utskriftskvalitet for utskriftsmaterialer

Innstillingene for utskriftsmaterialet kontrollerer temperaturen til
skriverens varmelement. Du kan forandre innstillingene for
utskriftsmaterialet som du bruker for å optimere
utskriftskvaliteten. Dette er utskriftsmaterialet som du kan
optimere:

Vanlig papir

Båndpapir

Kort

Konvolutt

Tykt papir

Etiketter

Grovt papir

Tynt papir

Transparent

Du har tilgang til optimeringsfunksjonen fra kategorien Papir i
skriverdriveren eller fra HP LaserJet Device Configuration.

Utskriftshastigheten reduseres automatisk ved utskrift på
spesialformat.

background image

NO

Skrive ut transparenter og etiketter 63