HP LaserJet 1200 Printer series - Windows-systemer

background image

Windows-systemer

HP JetDirect-utskriftsservere støtter IP-konfigurasjoner fra en
Windows NT- eller 2000 DHCP-server. Denne delen inneholder
informasjon om hvordan du stiller inn pool eller ”scope” til
IP-adressene som Windows-serveren kan tildele eller leie ut på
ordre. Når HP JetDirect-utskriftsserveren er konfigurert for
BOOTP/DHCP-drift (standardverdi), anmoder utskriftsserveren
DHCP-serveren om en IP-konfigurasjon når du skrur på
utskriftsserveren.

Merk

Denne informasjonen gis som en oversikt. Se informasjonen som følger
med DHCP-programvaren hvis du vil ha spesifikk informasjon eller
ekstra støtte.

Merk

For å unngå problemer på grunn av at IP-adressene forandres,
anbefaler Hewlett-Packard at du tildeler IP-adresser med uendelig leie,
eller reserverte IP-adresser til alle skriverne.