HP LaserJet 1200 Printer series - Windows 2000-server

background image

Windows 2000-server

Slik stiller du inn et DHCP-område på en Windows 2000-server:

1

Klikk Start, Innstillinger, og Kontrollpanel for å kjøre
administrasjonsverktøyet for DHCP i Windows 2000. Åpne
mappen Administrative verktøy og kjør DHCP.

2

Når du er i DHCP-vinduet, må du finne og velge din Windows
2000-server i DHCP-treet. Hvis serveren ikke er i listen, kan
du velge DHCP, og deretter klikke på Action for å legge til
serveren.

3

Når du har valgt serveren i DHCP-treet, klikker du på
Action-menyen og velger Nytt område. Dermed kjøres
veiviseren for Legg til nytt område.

4

Klikk på Neste i veiviseren Legg til nytt område.

5

Skriv inn et navn og en beskrivelse for dette området, og
klikk på Neste.

6

Skriv inn hele IP-adressen for dette området (IP-adressens
start og slutt). Skriv også inn subnet-maske, og velg Neste.

Merk

Hvis du bruker subnett, definerer subnet-masken hvilken del av
IP-adressen som spesifiserer subnettet, og hvilken del som
spesifiserer klientenheten.

background image

58 Kapittel 3 Bli kjent med utskriftsserveren

NO

7

Hvis aktuelt, skriver du inn rekken med IP-adresser innen
området som du vil at serveren skal ekskludere, og velger
Neste.

8

Skriv inn IP-adressens leietid for DHCP-klientene, og klikk
deretter Neste. Hewlett-Packard anbefaler at du gir alle
skriverne reserverte IP-adresser. Du kan gjøre dette etter at
du har stilt inn området.

9

Hvis du skal konfigurere DHCP-valget for dette området
senere, velger du Nei, og klikker på Neste. Hvis du skal
konfigurere DHCP-valget nå, velger du Ja, og klikker på
Neste.

a

Hvis du ønsker, kan du skrive inn IP-adressen til ruteren
(eller standardport) som klienten skal bruke, og velge
Neste.

b

Hvis du ønsker, kan du skrive inn DNS-server for
klientene, og klikke Neste.

c

Hvis du ønsker, kan du spesifisere WINS-servernavn og
IP-adresser, og klikke Neste.

d

Hvis du skal aktivere DHCP-valget nå, velger du Ja, og
klikker på Neste.

10 Innstillingen av DHCP-området på denne serveren er

vellykket. Klikk Fullfør for å lukke veiviseren.

11 Slik konfigurerer du skriveren med en reservert IP-adresse

inne i DHCP-området:

a

Gå til DHCP-treet, åpne mappen for ditt område, og velg
Reservasjoner.

b

Klikk på menyen Action og velg Ny reservasjon.

c

Skriv inn passende informasjon i hvert felt, deriblant den
reserverte IP-adressen for skriveren.

Merk

MAC-adressen for HP JetDirect-tilkoplet skriver er
tilgjengelig i HP JetDirect-konfigurasjonssiden.

d

I Støttede typer, velger du Kun DHCP, og klikker Legg
til
.

Merk

Hvis du velger Begge eller Kun BOOTP fører dette til
BOOTP-konfigurasjon, på grunn av sekvensen der
HP JetDirect-utskriftsservere starter forespørsler om
konfigurasjonsprotokoll.

background image

NO

UNIX-systemer 59

e

Spesifiser en annen reservert klient og klikk Lukk. De
reserverte klientene som legges til, vises i
reservasjonsmappen for dette området.

12 Lukk administrasjonsverktøyet for DHCP.