HP LaserJet 1200 Printer series - Aktivere eller kople ut DHCP

background image

Aktivere eller kople ut DHCP

Hvis du ikke vil konfigurere HP JetDirect-utskriftsserver via
DHCP, må du deaktivere DHCP-konfigurasjon. Du kan bruke én
av følgende metoder til å aktivere eller deaktivere DHCP:

Hvis du bruker skriverkontrollpanelet til å deaktivere BOOTP
på HP JetDirect-utskriftsserveren, deaktiveres DHCP.

Du kan bruke Telnet til å aktivere eller deaktivere DHCP-drift
på en HP JetDirect-utskriftsserver. Når du bruker Telnet til å
deaktivere en DHCP-konfigurasjon, utløser utskriftsserveren
automatisk navn og IP-adresser som forbindes med
DHCP-serveren, og starter TCP/IP-protokollen for
utskriftsserveren på nytt. På dette tidspunktet er
utskriftsserveren ukonfigurert, og begynner å sende BOOTP-
og RARP-ordrer for å få ny (ikke-DHCP)
konfigurasjonsinformasjon.

Du kan bruke HP Web JetAdmin til å modifisere
TCP/IP-parametrene.

Hvis du gir en IP-adresse manuelt når du bruker Telnet til å
deaktivere DHCP, utløser utskriftsserveren IP-adressen fra
DHCP, men utskriftsserveren sender ikke BOOTP- og
RARP-konfigurasjonsordrer. Istedenfor bruker utskriftsserveren
den konfigurasjonsinformasjonen som du oppga. Når du gir
IP-adressen, bør du derfor også stille inn
konfigurasjonsparametrene manuelt, som subnet-maske,
standardport og maks. avbruddstid.

Merk

Hvis du forandrer DHCP-konfigurasjonstilstanden fra deaktivert til
aktivert, antar utskriftsserveren at den skal få konfigurasjons-
informasjonen fra en DHCP-server. Det betyr at når Telnet-sesjonen er
ferdig, startes TCP/IP-protokollen for utskriftssserveren på nytt, og all
gjeldende konfigurasjonsinformasjon slettes. Utskriftsserveren prøver
deretter å få ny konfigurasjonsinformasjon ved å sende DHCP-ordrer
på nettverket til en DHCP-server.

background image

60 Kapittel 3 Bli kjent med utskriftsserveren

NO