HP LaserJet 1200 Printer series - Starte den innebygde web-serveren

background image

Starte den innebygde web-serveren

Etter at du har funnet en IP-adresse til utskriftsserveren, kan du
gå videre med følgende trinn:

1

Kjør en støttet nettleser.

2

Skriv inn IP-adressen til utskriftsserveren som URL.
Utskriftsserverens hjemmeside vises.

3

Klikk på Hjelp–lenken på web-siden for å få mer informasjon

Merk

Hvis du forandrer IP-adresse og andre parametre, lukkes forbindelsen
til den innebygde web-serveren. Bruk den nye IP-adressen som URL
for å opprette forbindelsen på nytt. I tillegg er det ikke sikkert at visse
maskininnstillinger virker lenger.