HP LaserJet 1200 Printer series - Slik installerer du HPJetDirect 175X- maskinvare

background image

Slik installerer du
HP JetDirect 175X-
maskinvare

1

Bruk en nettverkskabel til å kople
175X til nettverket.

2

Bruk en USB-kabel til å kople 175X
til skriveren.

3

Fest strømmodulen til
utskriftsserveren.

4

Sett modulens strømledning inn i en
strømkontakt.

5

10- og 100-LED-indikatorene bør
være grønne, noe som indikerer at
det er en nettverkskopling.
LED-indikatoren for strøm/status bør
begynne å blinke. Innen 15 sekunder
skal LED-indikatoren for
strøm/status være helt grønn.

6

Trykk på Test-knappen for å skrive
ut en konfigurasjonsside og bekrefte
skriverkoplingen.

7

Bruk ekstraklemmen til å fysisk feste
utskriftsserveren til baksiden av
skriveren eller et annet passende
sted.

1

2

3

6

5

7

background image

NO

Installere og konfigurere nettverksprogramvaren 47