HP LaserJet 1200 Printer series - Installere skriveren og serveren

background image

Installere skriveren og serveren

1

Lukk alle åpne programmer.

2

Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. Når
velkomstmeldingen vises, følger du instruksjonene på
skjermen. Når du får spørsmål om hvordan skriveren skal
tilkoples, velger du Koplet til nettverket, og klikker Neste.

Merk

Hvis velkomstmeldingen ikke vises, kan du klikke Start, og Kjør. Skriv
x:setup (der x er bokstaven til CD-ROM-stasjonen) og klikk på OK. Hvis
den ikke vises i Macintosh, må du dobbeltklikke på CD-symbolet på
skrivebordet og deretter dobbeltklikke på HP All-In-One Installer.

background image

48 Kapittel 3 Bli kjent med utskriftsserveren

NO

3

Når installeringen nesten er ferdig, vises en
installasjonsskjerm der du får spørsmål om du vil skrive ut en
testside. Velg Ja.

Merk

Hvis du kjøpte utskriftsserveren separat, må du passe på at du
installerer utskriftsserverprogramvaren på CD-ROM-en som fulgte
med skriveren. Installer skriverprogramvaren på nytt for å sikre at alle
utskrifts-, kopierings- og skannefunksjoner fungerer ordentlig.

Hvis nettverket bruker TCP/IP-protokoll, kan du bruke
ekstraverktøyer til å skreddersy utskriftsserverens konfigurasjon
for nettverksmiljøet.