HP LaserJet 1200 Printer series - Installere og konfigurere nettverksprogramvaren

background image

Installere og konfigurere nettverksprogramvaren

Installasjonsprogrammet på skriverens CD-ROM er den enkleste
og raskeste måten å installere utskriftsserveren, sammen med
skriveren.

CD-ROM-en inneholder programvare, dokumentasjon og
registrering for utskriftsserveren, samt for skriveren. Ved hjelp av
denne informasjonen kan du utføre følgende oppgaver:

Raskt installere utskriftsserverens programvare

Se dokumentasjonen for utskriftsserveren

Registrere utskriftsserveren via Internett

Hvis du vil se flere valg, kan du se i det aktuelle avsnittet i dette
kapitlet.