HP LaserJet 1200 Printer series - Flytte til et annet nettverk

background image

Flytte til et annet nettverk

Når du flytter en HP JetDirect-utskriftsserver som er konfigurert
med en IP-adresse til et nytt nettverk, må du passe på at
IP-adressen ikke strider mot IP-adressen på det nye nettverket.
Du kan forandre utskriftsserverens IP-adresse til en adresse som
kan brukes på det nye nettverket, eller du kan slette den
gjeldende IP-adressen og konfigurere en annen IP-adresse etter
at du har installert utskriftsserveren på det nye nettverket.
Tilbakestill utskriftsserveren (se

Feilsøke utskriftsserveren

hvis

du vil ha instruksjoner).

Hvis du ikke kan få kontakt med den aktuelle BOOTP-serveren,
bør du kanskje finne en annen BOOTP-server og konfigurere
skriveren til den serveren.

Hvis du bruker BOOTP eller DHCP til å konfigurere
utskriftsserveren, må du redigere aktuelle systemfiler med
oppdaterte innstillinger. Hvis du stiller inn IP-adressen manuelt,
må du rekonfigurere IP-parametrene som beskrevet i dette
kapitlet.

Følg instruksjonene på den aktuelle hjemmesiden for å
konfigurere eller endre skriveren. Disse instruksjonene viser
hvordan du skal konfigurere skriveren og stille inn skriveren for
utskrift.

Merk

Du kan bytte serverdomene med TCP/IP-adressen.

background image

NO

61

4